Rodinné a dědické právo

Rodinné a dědické právo

Nabízíme služby:

  • Rozvod (sporný x nesporný)
  • Vypořádání společného jmění
  • Návrh na svěření dětí do péče
  • Úprava styku a výživného
  • Vymáhání dlužného výživného
  • Dědictví

Naše specializace

Rodinné a dědické právo

Budeme Vašim průvodcem ve sporech o děti, rozvodu manželství i dědictví.

Občanské a smluvní právo

Sepíšeme Vám Vaše smlouvy na míru, vymůžeme Vaše pohledávky, či poradíme v pracovních záležitostech.

Trestní a správní právo

Zajistíme Vaši obhajobu nejen v trestních řízení, ale i v rámci přestupků.

Obchodní korporace

Postaráme se od A do Z o záležitosti Vašich společností nebo družstev.

Insolvenční právo

Sepíšeme Vaše insolvenční návrhy, pomůžeme s oddlužením.

Medicínské právo

Uplatníme za Vás Vaše nároky z bolestného či ztíženého společenského uplatnění při škodě na Vašem zdraví.

Přesunout se na začátek