Odměna

Slide

Odměna advokáta za právní služby

Děláme všechno, co nejlépe, pro úspěch procesu a spokojenost klienta.

Odměna

V naší advokátní kanceláři se řídíme zásadou férovosti a transparentnosti v otázkách odměn. Každý případ je jedinečný, a proto preferujeme individuální přístup k odměně. Společně s Vámi najdeme nejvhodnější model odměny, který bude odpovídat specifikům Vašeho případu.

Nejčastěji sjednáváme odměnu hodinovou, protože tento model nejlépe odráží čas a úsilí, které věnujeme jednotlivým právním případům a umožňuje nám poskytnout Vám individuální přístup a zároveň přehledné vyúčtování.

Nicméně rozumíme, že někdy mohou být vhodnější jiné formy odměny. Proto nabízíme také možnost dohodnout se na podílové, úkonové nebo paušální odměně.

V případech, kdy by odměna sjednána nebyla, řídíme se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátním tarifem), která se nejčastěji používá při uplatňování nákladů soudního řízení.

Přesunout se na začátek